top of page

(In Norwegian)

 

Ida Løkken Anstensrud (f. 1980)

Utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo, avd. for grafikk.

Har deltatt på en rekke utstillinger, kollektiv og separat.

Opprinnelig fra Biri, nå bosatt på Østre Tveter Gård

i  Våler i Østfold.

Jeg beveger meg mellom ulike uttrykksformer og eksperimenterer gjerne med teknikk og fagområde. Hovedvekten av mine arbeider ligger allikevel i maleri og grafikk med et figurativt formspråk.

Den røde tråden finner man i tematikken. Minner, identitet og stedstilhørighet er sentrale stikkord. Motivene skildrer ofte mennesker i ulike situasjoner og hverdagsøyeblikk, gjerne kombinert med psykologiske eller surrealistiske undertoner.

I tillegg til  å være billedkunstner har jeg bakgrunn som praktisk formidler av historisk landbruk, og jobber som skogsarbeider. Denne erfaringen med handlingsbåren kunnskap og manuelt arbeid gir grobunn for refleksjoner og ettertanke, og er inspirasjon for mange av mine arbeider.

ida_hjem.jpg
bottom of page